قوانين کتابخانه قوانين کتابخانه

مراجعان مي توانند کتب لاتين و مجلات را در داخل سالن  کتابخانه مطالعه نمايند و در صورت نياز امکان کپي نمودن صفحات مورد نظر نيز وجود دارد. کتب فارسي نيز به مدت 2 هفته امانت داده مي شود.
تکميل فرم عضويت، يک قطعه عکس 6 در 4 رنگي با زمينه روشن، کپي شناسنامه و کارت ملي،پرداخت حق عضويت سالانه( اين مورد براي دانشجويان 50 درصد تخفيف دارد) مدارک مورد نياز جهت عضويت در کتابخانه فدراسيون پزشکي ورزشي است.